Nykyaikaisista 3D-suunnitteluohjelmista saadaan tyypillisesti exportattua piirustukset ja rakenteet erilaisilla massa-ajoilla tai osana PDM-työkiertoa. Aineisto vaatii kuitenkin lajittelua ja jäsentämistä sekä määrälaskennat ollakseen käyttökelpoisessa muodossa hankinta- ja tuotanto-osastoille.


Filer on käyttöliittymältään ja toimintaperiaatteeltaan selkeä ja visuaalinen työkalu suunnittelun tuottaman aineiston jäsentämiseen ja täydentämiseen hankinnalle ja tuotannolle käyttökelpoiseen muotoon.


Filer View

Filer View on kehitetty erityisesti yrityksille, joilla on vakioita- tai massaräätälöitäviä tuotteita. Tarve piirustusten kansioinnille sekä kansioiden ylläpitämiselle poistuu kokonaan. Käyttäjä löytää piirustuksen esikatselun avulla tuotteen luonnollista rakennetta hyödyntäen. Filerin avulla voidaan tulostaa tai tallentaa joko haluttu yksittäinen piirustus tai tallentaa valitun kokoonpanon sisältämät kaikki piirustukset.


Filer Project

Filer Project on kehitetty projektitoimituksia tekeville yrityksille. Piirrepuuta selaamalla esikatselukuvien avulla on helppo määrittää kullekin piirustuksen mukaiselle kokonaisuudelle valmistaja. Joko omavalmistus tai alihankkija/toimittaja. Valmistajan lisäksi voidaan niin halutessa määrittää valmistusmenetelmä tai muu alikansiointi. Print-toiminnolla ohjelma luo windows-kansioinnin ja jaottelee piirustukset oikeisiin kansioihin. Lisäksi ohjelma luo määrälistat toimittajittain keräämistä ja tilausten tekemistä varten.Lataa demoversio Filer Project -ohjelmasta

Filer View

Filer Project

Lataa demo

Filer Product (tulossa 2021)