FILER PROJECT

Valmistusdokumenttien hallintasovellus projektitoimintaan.

Yksinkertainen – Visuaalinen – Selkeä

FILER VIEW

Valmistusdokumenttien hallintasovellus vakiotuotteille.

Yksinkertainen – Visuaalinen – Selkeä

Filer on yksinkertainen ja selkeä sovellus valmistusdokumenttien hallintaan. Sovellus hyödyntää suunnittelujärjestelmästä saatavia osaluettelorakenteita ja metadataa. Selkeän ja visuaalisen käyttäliittymän ansiosta aineiston selaaminen ja hallinta on sujuvaa. Filerin avulla oston, alihankkijan tai valmistuksen tarvitsemat dokumenttipaketit on helppo sortata ja koota. Monista muista järjestelmistä poiketen Filer on kevyt sovellus ja sen käyttöönotto on vaivaton ja nopea toimenpide.

FILER PROJECT

Filer Project on kehitetty
projektitoimituksia tekeville yrityksille.
Tuotteen rakennepuuta selaamalla esikatselukuvien
avulla on helppo määrittää kullekin
piirustuksen mukaiselle kokonaisuudelle
valmistaja. Joko omavalmistus tai
alihankkija/toimittaja. Valmistajan lisäksi
voidaan niin halutessa määrittää
valmistusmenetelmä tai muu alikansiointi.
Filer tekee valintojen mukaisen lajittelun dokumenteille
sekä tarvittavat määrälaskelmat.

FILER VIEW

Filer View on kehitetty erityisesti
yrityksille, joilla on vakioita- tai
massaräätälöitäviä tuotteita. Tarve
piirustusten kansioinnille sekä kansioiden
ylläpitämiselle poistuu kokonaan. Käyttäjä
löytää piirustuksen esikatselun avulla
tuotteen luonnollista rakennetta
hyödyntäen